Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 07/01/2010 01:01

07/01/2010, Θέματα Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010
 3. Ανανέωση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων έτους 2009
 4. Επιστροφή χρημάτων
 5. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Καντηλιεράκη Μαρία)
 6. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 11862/11-11-09 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, περί μετατροπής της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Χανίων με την επωνυμία «Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων» σε κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χανίων»
 7. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων
 8. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού (ΔΑΟΧ)
 9. Έγκριση προϋπολογισμού της κοινωφελούς επιχείρησης «Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου» (ΚΑΜ)
 10. Αδελφοποίηση Δήμων Χανίων – Αμμοχώστου
 11. Έκδοση ενημερωτικού εντύπου Δήμου Χανίων με τίτλο «ΧΑΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ» για το έτος 2010
 12. Έκδοση λευκώματος από το φωτογραφικό αρχείο του PAUL BLANC με θέμα «Κρήτη – Εικόνες μιας εποχής»
 13. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων με τίτλο «ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ»
 14. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για το έτος αστρονομίας
 15. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κερασμάτων, τα οποία θα δίνονται σε περίπτωση εθιμοτυπικών επισκέψεων επισήμων, σχολείων κ.λ.π.
 16. Ψήφιση πίστωσης για τιμητικές διακρίσεις, την προμήθεια αναμνηστικών δώρων, τα οποία θα δίνονται σε περίπτωση εθιμοτυπικών επισκέψεων, την προμήθεια στεφάνων, έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων, αντιπροσωπειών κ.λ.π.
 17. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου με το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων
 18. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου
 19. Ενημέρωση για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση