Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 26/10/2015 02:10

Υποψήφιοι για τον Δήμο Χανίων και οδηγίες προς τους ψηφοφόρους

Υποψήφιοι Συνδυασμοί

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Οι σταυροί προτίμησης ανα περιοχή του νέου Δήμου Χανίων

Εκλογικά Τμήματα Νομού Χανίων

Χάρτης Εκλογικών Τμημάτων


Οι Υποψήφιοι Συνδυασμοί για τον Δήμο Χανίων ενόψη Ενόψει των προσεχών Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 7ης  Νοεμβρίου 2010 καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 έχουν ως εξής:

f «ΧΑΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» - ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

http://www.archontakis.net/

f «ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»-ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

http://www.dimep.gr/

 f «Χανιά 21ος αιώνας» - ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

http://www.virvidakis.gr/

 f «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ» - ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

http://laschanion.blogspot.com/

 f «ΧΑΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ» - ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

http://www.chania-dimosallazei.gr/


Στον νέο Δήμο Χανίων το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 45μελές και σε αυτό εκπροσωπούνται οι 7 συνενούμενοι Δήμοι, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, ως εξής:

  • Δήμος Ακρωτηρίου: 5 δημοτικοί σύμβουλοι,
  • Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου: 5 δημοτικοί σύμβουλοι,
  • Δήμος Θερίσου: 3 δημοτικοί σύμβουλοι,
  • Δήμος Κεραμειών: 1 δημοτικός σύμβουλος,
  • Δήμος Νέας Κυδωνίας: 3 δημοτικοί σύμβουλοι,
  • Δήμος Σούδας: 3 δημοτικοί σύμβουλοι,
  • Δήμος Χανίων: 25 δημοτικοί σύμβουλοι.

Οι σταυροί προτίμησης έχουν ως εξής:

   

ΠΕΡΙΟΧΗ

Για δημοτικούς συμβούλους στην εκλογική περιφέρεια που ψηφίζει

Για δημοτικούς συμβούλους στις άλλες εκλογικές περιφέρειες

Για συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Χανίων

 

 

 

Δημοτική Κοινότητα Χανίων

3

1

2

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου

 

 

 

Δημοτική Κοινότητα Μουρνιών

3

1

2

Δημοτική Κοινότητα Νεροκούρου

3

1

2

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου

 

 

 

 

 

 

 

Δημοτική Κοινότ. Κουνουπιδιανών

3

1

2

Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου

3

1

2

Τοπική Κοινότητα Στερνών

3

1

1

Τοπική Κοινότητα Μουζουρά

3

1

1

Τοπική Κοινότητα Χορδακίου

3

1

1

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Σούδας

 

 

 

Δημοτική Κοινότητα Σούδας

1

1

2

Τοπική Κοινότητα Τσικαλαριών

1

1

1

Τοπική κοινότητα Απτέρων 

1

1

1

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Ν. Κυδωνίας

 

 

 

Δημοτική Κοινότητα Δαράτσου

1

1

2

Δημοτική Κοινότητα Γαλατά

1

1

2

Τοπική Κοινότητα Αγ. Μαρίνας

1

1

1

Τοπική Κοινότητα Σταλού

1

1

1

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Θερίσου

 

 

 

Δημοτική Κοινότητα Περιβολίων

1

1

2

Τοπική Κοινότητα Βαμβακοπούλου

1

1

1

Τοπική Κοινότητα Βαρυπέτρου

1

1

1

Τοπική Κοινότητα Αγιάς

1

1

1

Τοπική Κοινότητα Θερίσου

1

1

1

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Κεραμιών

 

 

 

 

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Παπαδιανών

1

1

1

Τοπική Κοινότητα Κοντόπουλων

1

1

1

Τοπική Κοινότητα Δρακόνας

1

1

1

Τοπική Κοινότητα Κάμπων

1

1

1

Τοπική Κοινότητα Μαλάξας

1

1

1

Τοπική Κοινότητα Πλατυβόλας

1

1

1

Αναλυτικά:

Στον υφιστάμενο Δήμο Χανίων (που μετονομάζεται σε Δημοτική Ενότητα Χανίων) οι δημότες έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έως και τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της περιοχής τους, καθώς και έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από κάποιον από τους άλλους έξι συνενούμενους Δήμους. Δηλαδή δεν μπορούν να ψηφίσουν έναν από τον Δήμο Σούδας, έναν από τον Δήμο Ακρωτηρίου και ούτω καθ’ εξής, αλλά πρέπει να επιλέξουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από το σύνολο των υπολοίπων έξι συνενούμενων Δήμων. Επίσης, οι δημότες του υφιστάμενου Δήμου Χανίων έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έως και δύο υποψήφιους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

Στον υφιστάμενο Δήμο Ακρωτηρίου (που μετονομάζεται σε Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου) οι δημότες έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έως και τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της περιοχής τους, καθώς και έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από κάποιον από τους άλλους έξι συνενούμενους Δήμους. Δηλαδή δεν μπορούν να ψηφίσουν έναν από τον Δήμο Χανίων, έναν από τον Δήμο Σούδας και ούτω καθ’ εξής, αλλά πρέπει να επιλέξουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από το σύνολο των υπολοίπων έξι συνενούμενων Δήμων.

- Οι δημότες του Αρωνίου και των Κουνουπιδιανών (που αποτελούν πλέον Δημοτικές Κοινότητες, καθώς έχουν πάνω από 2.000 εγγεγραμμένους δημότες) έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έως και δύο υποψήφιους συμβούλους της Δημοτικής τους Κοινότητας.

 - Οι δημότες του Μουζουρά, των Στερνών και του Χωρδακίου (που αποτελούν Τοπικές Κοινότητες, καθώς έχουν κάτω από 2.000 εγγεγραμμένους δημότες) έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έναν και μόνο υποψήφιο σύμβουλο της Κοινότητάς τους.

• Στον υφιστάμενο Δήμο Ελευθερίου Βενιζέλου (που μετονομάζεται σε Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου) οι δημότες έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έως και τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της περιοχής τους, καθώς και έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από κάποιον από τους άλλους έξι συνενούμενους Δήμους. Δηλαδή δεν μπορούν να ψηφίσουν έναν από τον Δήμο Χανίων, έναν από τον Δήμο Σούδας και ούτω καθ’ εξής, αλλά πρέπει να επιλέξουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από το σύνολο των υπολοίπων έξι συνενούμενων Δήμων.

 
- Οι δημότες τόσο των Μουρνιών όσο και των Νεροκούρου (που αποτελούν πλέον Δημοτικές Κοινότητες, καθώς έχουν πάνω από 2.000 εγγεγραμμένους δημότες) έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έως και δύο υποψήφιους συμβούλους της Δημοτικής τους Κοινότητας.


Στον υφιστάμενο Δήμο Θερίσου (που μετονομάζεται σε Δημοτική Ενότητα Θερίσου) οι δημότες έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της περιοχής τους, καθώς και έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από κάποιον από τους άλλους έξι συνενούμενους Δήμους. Δηλαδή δεν μπορούν να ψηφίσουν έναν από τον Δήμο Χανίων, έναν από τον Δήμο Σούδας και ούτω καθ’ εξής, αλλά πρέπει να επιλέξουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από το σύνολο των υπολοίπων έξι συνενούμενων Δήμων.

- Οι δημότες των Περιβολίων (που αποτελούν Δημοτική Κοινότητα, καθώς έχουν πάνω από 2.000 εγγεγραμμένους δημότες) έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έως και δύο υποψηφίους συμβούλους της Δημοτικής τους Κοινότητας.
- Οι δημότες της Αγιάς, του Βαμβακόπουλου, του Βαρύπετρου και του Θερίσου (που αποτελούν Τοπικές Κοινότητες, καθώς έχουν κάτω από 2.000 εγγεγραμμένους δημότες) έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έναν και μόνο υποψήφιο σύμβουλο της Κοινότητάς τους.

• Στον υφιστάμενο Δήμο Κεραμειών (που μετονομάζεται σε Δημοτική Ενότητα Κεραμειών) οι δημότες έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της περιοχής τους, καθώς και έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από κάποιον από τους άλλους έξι συνενούμενους Δήμους. Δηλαδή δεν μπορούν να ψηφίσουν έναν από τον Δήμο Χανίων, έναν από τον Δήμο Σούδας και ούτω καθ’ εξής, αλλά πρέπει να επιλέξουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από το σύνολο των υπολοίπων έξι συνενούμενων Δήμων.

Στον υφιστάμενο Δήμο Νέας Κυδωνίας (που μετονομάζεται σε Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας) οι δημότες έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της περιοχής τους, καθώς και έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από κάποιον από τους άλλους έξι συνενούμενους Δήμους. Δηλαδή δεν μπορούν να ψηφίσουν έναν από τον Δήμο Χανίων, έναν από τον Δήμο Σούδας και ούτω καθ’ εξής, αλλά πρέπει να επιλέξουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από το σύνολο των υπολοίπων έξι συνενούμενων Δήμων.
- Οι δημότες του Γαλατά και του Δαράτσου (που αποτελούν Δημοτικές Κοινότητες, καθώς έχουν πάνω από 2.000 εγγεγραμμένους δημότες) έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έως και δύο υποψηφίους συμβούλους της Δημοτικής τους Κοινότητας.
- Οι δημότες της Αγίας Μαρίνας και του Σταλού (που αποτελούν Τοπικές Κοινότητες, καθώς έχουν κάτω από 2.000 εγγεγραμμένους δημότες) έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έναν και μόνο υποψήφιο σύμβουλο της Κοινότητάς τους.

• Στον υφιστάμενο Δήμο Σούδας (που μετονομάζεται σε Δημοτική Ενότητα Σούδας) οι δημότες έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της περιοχής τους, καθώς και έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από κάποιον από τους άλλους έξι συνενούμενους Δήμους. Δηλαδή δεν μπορούν να ψηφίσουν έναν από τον Δήμο Χανίων, έναν από τον Δήμο Ακρωτηρίου και ούτω καθ’ εξής, αλλά πρέπει να επιλέξουν έναν και μόνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από το σύνολο των υπολοίπων έξι συνενούμενων Δήμων.
- Οι δημότες της Σούδας (που αποτελεί πλέον Δημοτική Κοινότητα, καθώς έχει πάνω από 2.000 εγγεγραμμένους δημότες) έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έως και δύο υποψήφιους συμβούλους της Δημοτικής τους Κοινότητας.
- Οι δημότες της Απτέρας και των Τσικαλαριών (που αποτελούν Τοπικές Κοινότητες, καθώς έχουν κάτω από 2.000 εγγεγραμμένους δημότες) έχουν, ακόμη, δικαίωμα να ψηφίσουν έναν και μόνο υποψήφιο σύμβουλο της Κοινότητάς τους.