Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 30/04/2010 12:04

30/04/2010, Ενημέρωση για κτηνοτρόφους απο το Δήμο Μουσούρων

Από το Δήμο Μουσούρων ανακοινώθηκε ότι οι δημότες - κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να μετακινήσουν τα αιγοπρόβατά τους στους δημοτικούς βοσκότοπους του Δ. Μουσούρων για την θερινή περίοδο (από 30 Απριλίου μέχρι 30 Οκτωβρίου) ότι οι αιτήσεις για την άδεια εισαγωγής των ζώων στους δημοτικούς βοσκότοπους θα γίνονται στο ΚΕΠ του Δήμου. Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έως 30- 4-2010. Μετά απ'' αυτή την ημερομηνία θα καταβάλλεται πρόστιμο στον Δήμο το διπλάσιο αντίτιμο. Απαραίτητα δικαιολογητικά: - Ταυτότητα, ΑΦΜ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213 - 41031 και - 41032.