Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 31/03/2010 11:03

31/03/2010, Κατάθεση Προτάσεων Έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 - Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 29/3/2010 κατατέθηκαν τρεις προτάσεις έργων (πράξεων), στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013).

Τα εν λόγω έργα αφορούν σε:

 1. 1.     «Διαπλάτυνση – Διαμόρφωση Οδού Πειραιώς», Δ. Χανίων

-         Προϋπολογισμός : 918.755, 69 €

-         Αρ. Πρωτ. Αίτησης : 1198/29-3-2010

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

 1. κατασκευή πεζοδρομίων και από τις δύο πλευρές της οδού
 2. δημιουργία ασφαλτικού οδοστρώματος κίνησης οχημάτων
 3. κατασκευή αποκλειστικής λωρίδας ποδηλατοδρόμου, κατά μήκος και παράλληλα του πεζοδρομίου, που αναπτύσσεται από την εξωτερική παρειά της Τάφρου
 4. υπογειοποίηση του  εναέριου ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ και τοποθέτηση υποσταθμού
 5. εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση δικτύου ομβρίων
 6. τοποθέτηση νέου δημοτικού φωτισμού
 7. τοποθέτηση εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων
 8. κατασκευή θέσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων
 9. κατασκευή πλαισίων για τη φύτευση δέντρων

10. κατασκευή ραμπών για άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) και ειδικών αναγκών (ΑΜΕΑ)

 

 1. 2.     «Διάνοιξη – Διαμόρφωση Οδών Καντάνου – Λευκών Ορέων – Νικολάου Σκουλά – Ιωάννη Καλογερή και Αναγνώστη Μάντακα», Δ. Χανίων

-         Προϋπολογισμός : 2.484.000 €

-         Αρ. Πρωτ. Αίτησης : 1199/29-3-2010

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

 1. Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Καντάνου στη συμβολή της με την οδό Κισσάμου (μήκους ~30m) και στη συμβολή της με την οδό Εφέδρων Πολεμιστών (μήκους ~65m).
  1. Ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Λευκών Ορέων από τη συμβολή της με την οδό Καντάνου έως τη συμβολή της με την οδό Αναγνώστη Μάντακα  - είσοδο σχολείου (μήκους ~175m).
  2. Ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Νικολάου Σκουλά στη συμβολή της με την οδό Περιβολίων (μήκους ~90m).
  3. Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Αναγνώστη Μάντακα στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννη Καλογερή (μήκος ~35m).
  4. Διαμόρφωση οδού Καντάνου (μήκος ~235m), Λευκών Ορέων (μήκος ~235m), Νικολάου Σκουλά (μήκος ~160m), Ιωάννη Καλογερή (~110m) και  Αναγνώστη Μάντακα (μήκος ~270m), η οποία περιλαμβάνει:
 • Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, καθαιρέσεις σκυροδέματος, αποξήλωση ασφαλτοτάπητα)
 • κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης λυμάτων
 • κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων
 • πλακόστρωση πεζοδρομίων
 • κατασκευή ραμπών για άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) και ειδικών αναγκών (ΑΜΕΑ)
 • κατασκευή θέσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων
 • κατασκευή πλαισίων για τη φύτευση δέντρων
 • φύτευση δέντρων
 • ταπεινώσεις και ανυψώσεις φρεατίων
 • κατασκευή δικτύου άρδευσης
 • τοποθέτηση στύλων φωτισμού
 • κατασκευή υποβάσεων, βάσεων και ασφαλτικών
 • διαμόρφωση χώρων στάθμευσης
 • υπογειοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ

 

 1. 3.     «Διάνοιξη – Διαμόρφωση Οδών Πέριξ των Ο.Τ. 1031, 1032, 1033, 407β, Ανατολικά του Ο.Τ. 1034 & Επέκταση – Ανακατασκευή Οδού Εθν. Αντίστασης», Δ. Χανίων

-         Προϋπολογισμός : 2.850.000 €

-         Αρ. Πρωτ. Αίτησης : 1200/29-3-2010

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

 1. Διάνοιξη οδών πέριξ των Ο.Τ. 1031, 1032, 1033, 407β και ανατολικά του Ο.Τ. 1034 (μήκους ~ 860,10m)
 2. Ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 802 και 802α (επέκταση της οδού Εθν. Αντίστασης) (μήκους ~128,70m).
 3. Διαμόρφωση των παραπάνω οδών και πεζόδρομων, καθώς και της οδού Εθνικής Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό Ακρωτηρίου, έως τη συμβολή της με την οδό Βρυσών (μήκους ~530m), η οποία περιλαμβάνει:
 • Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, καθαιρέσεις σκυροδέματος, αποξήλωση ασφαλτοτάπητα)
 • κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης λυμάτων
 • κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων
 • πλακόστρωση πεζοδρομίων
 • κατασκευή ραμπών για άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ)
 • κατασκευή πλαισίων για τη φύτευση θάμνων και φύτευση θάμνων
 • κατασκευή δικτύου άρδευσης
 • τοποθέτηση στύλων φωτισμού
 • καλάθια απορριμμάτων
 • κατασκευή υποβάσεων, βάσεων και ασφαλτικών.