Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 08/10/2010 11:10

8/10/2010, Ημερίδα για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου Χανίων στις 13/10/2010

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου Χανίων και η συμβολή του στην εξυπηρέτηση του πολίτη» την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010, στις 11.00, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα αναλυθούν διεξοδικά ενότητες όπως: «Εφαρμογές και δυνατότητες των G.I.S στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου  Χανίων – Η διαδικτυακή εφαρμογή», «Η εφαρμογή  G.I.S  των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων», ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.   

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου Χανίων υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία Βάσης GIS για την πόλη των Χανίων» του Μέτρου 2.4 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού και επεκτάσιμου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο διασφαλίζει την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την οργάνωση των δεδομένων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου αλλά και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών (μηχανικών-δικηγόρων-πολιτών) μέσα από ένα διαλειτουργικό και φιλικό περιβάλλον.

Αποτελείται από δύο υποέργα:

à  Την προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού

à  Την ανάπτυξη των εξής εφαρμογών:

- μιας «εσωτερικής», η οποία απευθύνεται στους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομικών Εφαρμογών,

- μιας διαδικτυακής, στην οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη μέσω του διαδικτύου, χωρίς κάποια ειδική εγγραφή ή συνδρομή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://gis.chania.gr

Η διαδικτυακή εφαρμογή αποτελείται από 6 κεφάλαια:

Ι.  Οδηγός Πόλης

ΙΙ. Πολεοδομικό Καθεστώς

ΙΙΙ. Χάρτες

IV. Διατηρητέα Μνημεία

 V. Οικοδομικές Άδειες

 VI. Έντυπα 

 

Ι.  Οδηγός Πόλης

Ο οδηγός αυτός, εκτός από τη χαρτογραφική παρουσίαση της περιοχής (οδικό δίκτυο, ονοματοθεσία, υπηρεσίες, μνημεία και υποδομές) λειτουργεί και ως τουριστικός ενημερωτικός οδηγός.

Διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες πλοήγησης:

à   Αναζήτηση διεύθυνσης, πληκτρολογώντας την οδό και αριθμό

à  Αναζήτηση σημείου ενδιαφέροντος, πληκτρολογώντας το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος.

 

ΙΙ.  Πολεοδομικό Καθεστώς

    Στην εφαρμογή αυτή απεικονίζονται οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, καθώς και η αρίθμηση των Οικοδομικών Τετραγώνων, με υπόβαθρο τα γεωτεμάχια και το οδικό δίκτυο σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι οικοδομικές/ρυμοτομικές γραμμές είναι ενημερωμένες ως προς τις τροποποιήσεις του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων και των Επεκτάσεων αυτού και η εφαρμογή τους έγινε προσεγγιστικά.

    Υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού και μετάβασης σε οποιοδήποτε οικοδομικό τετράγωνο ή γεωτεμάχιο ή σημείο (χ,ψ), διαθέτοντας πληροφορίες σχετικά με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς του υπό εξέταση Ο.Τ., οικόπεδου ή σημείου, τους όρους δόμησης, τα ΦΕΚ και τέλος, όλα τα σχετιζόμενα φύλλα χάρτη (εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, πράξεις εφαρμογής, Γ.Π.Σ., χάρτες 1:1000, κ.τ.λ.)

Η πλοήγηση γίνεται μέσω πληκτρολόγησης:

à  Των συντεταγμένων του σημείου στο προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ’87

     (π.χ.: 503986,51   3929550,12)

à Του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου ΚΑΕΚ  (τα τελευταία 7 ψηφία)

à   Του αριθμού του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ.

 

ΙΙΙ. Χάρτες

Έχουν καταχωρηθεί κατά ομάδες όλοι οι χάρτες πολεοδομικού ενδιαφέροντος (Τοπογραφικές αποτυπώσεις, Αστικός Αναδασμός, Εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, Επεκτάσεις, Πράξεις Εφαρμογής, Εργατικές Κατοικίες, Κληροτεμάχια-Ανταλλάξιμα, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως), οι οποίοι έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμοι σε υψηλή ή χαμηλή ανάλυση.

 

ΙV. Διατηρητέα Μνημεία

Μετά από ενδελεχή έρευνα καταχωρήθηκαν τα διατηρητέα μνημεία εντός των ορίων του Δήμου Χανίων στο σύνολό τους.  Κάθε διατηρητέο έχει καρτέλα με τα στοιχεία της κήρυξης, διεύθυνση, Φ.Ε.Κ., φωτογραφία και μια σύντομη περιγραφή.  Συνολικά, έχουμε 115 κηρύξεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και 123 από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οι οποίες αφορούν κτίρια, οικόπεδα, αρχιτεκτονικά στοιχεία, περιβάλλοντες χώρους και θαλάσσιες περιοχές.

 

 

V. Οικοδομικές Άδειες

Ο χρήστης ενημερώνεται για την εξέλιξη του αιτήματός του ανά στάδιο ελέγχου κατά την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας. 

 

VI.Έντυπα

Ο χρήστης μεταφέρεται στο site του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr/e-services/e-help/e-help-service.html), όπου θα βρει έτοιμα τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων  και πληροφορίες για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτημάτων, την πιστοποίηση χρήστη και την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.