Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 31/08/2010 02:08

31/8/2010, Εγκρίθηκε η Μελέτη του Έργου "Προσπελασιμότητα στην οδό Κυδωνίας από την Πλατεία 1866 έως την οδό Αποκορώνου"

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 575/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Προσπελασιμότητα στην οδό Κυδωνίας από την Πλατεία 1866 έως την οδό Αποκορώνου», προϋπολογισμού 310.000 €. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α.

Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28-9-2010.

Με το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων, ενώ επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αυτό θα γίνει με τη βελτίωση της δυνατότητας της κίνησης των πεζών, με τη δημιουργία όδευσης τυφλών και τη δημιουργία ραμπών για την κίνηση των ατόμων με μειωμένη δυνατότητα κίνησης.

Το έργο αποτελεί τμήμα μιας σειράς έργων και ενεργειών (έχουν κατασκευαστεί ράμπες στα πεζοδρόμια, έχουν τοποθετηθεί ηχητικά σήματα τυφλών πεζών σε φανάρια φωτεινής σηματοδότησης, κ.λ.π.), που έχουν υλοποιηθεί από τον Δήμο Χανίων με  σκοπό τη δημιουργία μιας πόλης φιλικής για όλους τους πολίτες. Παράλληλα, έχει ήδη καθορισθεί διαδρομή αλυσίδας πρόσβασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι οδοί στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί:

  • Καθαίρεση των υπαρχόντων πεζοδρομίων.
  • Νέα πλακόστρωση στα πεζοδρόμια και δημιουργία όδευσης τυφλών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Συμπλήρωση της υπάρχουσας δεντροστοιχίας. Σε κάθε φρεάτιο δέντρου θα τοποθετηθεί σχάρα.
  • Όπου απαιτηθεί θα γίνει μετακίνηση των φρεατίων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων, ώστε στην όδευση των τυφλών και στις ράμπες να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο.
  • Τοποθέτηση κατά μήκος της οδού νέων στύλων δημοτικού φωτισμού.