Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010

04/03/2010, Σεμινάριο για την εφηβία

04.03.2010 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας και τα γραφεία Ισότητας και Παιδείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων σε συνεργασία με το Δήμο Σούδας και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνδιοργανώνουν δράσεις που αφορούν τη Διαφυλική Αγωγή και περιλαμβάνουν δίωρες ενημερώσεις μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών.Ο Δήμος Σούδας διοργανώνει την Τετάρτη 10 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σούδας (πρώην Δημαρχείο πλατεία Σούδας) ενημέρωση γονιών και εκπαιδευτικών με Θέμα: «Εφηβεία
– Σχέσεις Γονέων – Εφήβων – Διαφυλική Αγωγή» που θα εισηγηθεί η επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Οι-
κογενειακού Προγραμματισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και σύμβουλος του Ελληνικού Συνδέ-
σμου Οικογενειακού Προγραμματισμού κ Καλλιόπη Τσεμπέρη.