Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 24/08/2010 02:08

24/8/10, Σύμβαση της ΔΕΥΑΧ με το Δήμο Ακρωτηρίου

Την Τρίτη 24 Αυγούστου 2010 υπογράφτηκε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μεταξύ του Αντιδημάρχου Χανίων και Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Μιχάλη Ντάλλα και του Δημάρχου και Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου κ. Μιχάλη Κυνηγού, η σύμβαση υποδοχής και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ακρωτηρίου στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. Η σχετική σύμβαση είχε προηγουμένως επικυρωθεί αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (Αριθ. Απόφ. 64/20-07-2010) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ακρωτηρίου (Αριθ. Απόφ. 19/04-08-2010).

Έτσι από την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 θα μπορούν οι δημότες του Δήμου Ακρωτηρίου να προσέρχονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Ακρωτηρίου, απ’ όπου θα παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες, ούτως ώστε στη συνέχεια να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνδεση του ακινήτου τους με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο κατασκευάστηκε πρόσφατα στην περιοχή τους.

Το συγκεκριμένο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων θα τεθεί σε λειτουργία στις 06-09-2010 για την περιοχή του Αγίου Ονουφρίου και στις 20-09-2010 για το υπόλοιπο του Δήμου Ακρωτηρίου.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα μείζονος περιβαλλοντικής σημασίας γεγονός, αφού η αξιοποίηση και ολοκληρωμένη διαχείριση ενός τέτοιου έργου υποδομής, δηλαδή της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με πόρους του Ταμείου Συνοχής, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτερη και καλύτερη φροντίδα του ευρύτερου χερσαίου και υδάτινου οικοσυστήματος της περιοχής μας, δηλαδή στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νέου Δήμου μας, όπως αυτός διαμορφώθηκε με την ψήφιση του νόμου για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, δηλαδή το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.