Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 11/05/2010 10:05

10/05/10, "Τέχνη και ψυχιατρική" συνέδριο στα Χανιά

Το 2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο με θέμα "Τέχνη και Ψυχιατρική" οργανώνει το Ινστιτούτο "ΕΠΕΚΕΙΝΑ". Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά της Κρήτης, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) από 20 έως 23 Μαΐου και έχει τεθεί υπό την αιγίδα
των Υπουργείων Υγείας, Πολιτισμού & Παιδείας και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.
Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει θεματικές που αφορούν στη συμβολή της τέχνης στην
ψυχική υγεία, την αποκατάσταση και την πρόληψη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: HYPERLINK
www.eftrapelia.gr/Art&Psychiatry.Τηλ. 210 7665 822. E-mail: margetim@otenet.gr Φορέας οργάνωσης: Ινστιτούτο ΕΠΕΚΕΙΝΑ