Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010

05/01/10, Δήλωση Δημάρχου Χανίων, κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη, για Παράταση Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"

05.01.2010 | Ώρα δημοσίευσης: 12:01

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ραγκούση, παρατείνεται για δύο επιπλέον έτη, ήτοι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011, η εκτέλεση του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”.

Η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που φέρει αριθμό 27/2009, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/24.12.09, Τεύχος Α΄».