Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2010 | 07/04/2010 01:04

07/04/2010, Θέματα ημερήσιας διάταξης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 13 Απριλίου 2010

 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Εφετείο Κρήτης
 4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010
 5. Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας για την δωρεά οργάνων σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου
 6. Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας με θέμα «Ηθική Πολιτική και Νομιμότητα»
 7. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 774/09 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΥΔΩΝ και τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. της προς μετατροπή επιχείρησης ΚΥΔΩΝ
 8. Ενημέρωση για Αδελφοποιήσεις και ορισμός αποστολών
 9. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων
 10. Θέματα καθαριότητας
 11. Έγκριση πρόσληψης διμηνητών
 12. Παρακρατήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 13. Διαβίβαση Περιβαλλοντικής Έκθεσης Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. στην οδό Κριάρη και Κορωναίου 12-14 (Πλατεία 1866)
 14. Κατανομή πιστώσεων στα σχολεία
 15. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια των «Ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
 16. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδών και κοινοχρήστων χώρων πέριξ Ι. Ν. Αγίου Νικολάου και Πλατείας Σπλάντζιας στη Παλιά Πόλη Χανίων»
 17. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Τάλω»
 18. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίας Μαγδαληνής»
 19. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την οριστική παραλαβή του έργου «Ολοκλήρωση του κόμβου Κλαδισού και σύνδεσή του με το δίκτυο της πόλεως Χανίων»
 20. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Γειτονιάς πέριξ οδών Πεζάνου – Κουμή και Νικηφόρου Επισκόπου στη Παλιά Πόλη Χανίων»
 21. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή συμβολαίων στον οικισμό Κουμπελή του Δήμου Χανίων
 22. Απ’ευθείας ανάθεση του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη SUPER, αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) εγκαταστάσεων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων»
 23. Αίτημα για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων
 24. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου
 25. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης κ. Δημάρχου
 26. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου