Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011

07/06/2011, Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων, Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

08.06.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

 1)    Γνωμοδότηση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων αναφορικά με την «Κατασκευή Πεζογέφυρας στο ξενοδοχείο Πανόραμα» στη περιοχή Καλαμάκι Κάτω Γαλατά Δήμου Χανίων

2)    Έγκριση υποβολής αιτήματος ρύθμισης δανείων ΔΕΥΑΧ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, όσον αφορά το 1ο θέμα, διότι εντός 3μηνών από την υποβολή του αιτήματος πρέπει να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, διαφορετικά θεωρείται αυτοδίκαια εγκριθέν, δεδομένου ότι η προθεσμία λήγει στις 11/6/2011. Όσον αφορά το 2ο θέμα, διότι απεστάλησαν πρόσφατα τα δικαιολογητικά που απαιτεί το Τ.Π. & Δ. για την υποβολή του αιτήματος και κάθε καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την παρακράτηση ποσού 135.656 € μηνιαίως από τις τακτικές επιχορηγήσεις προς το Δήμο Χανίων.