Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2011 | 14/12/2011 09:12

14/12/2011, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για "προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων "

 

                                                                         ΑΔΑ: 456ΖΩΗ5-7ΒΨ       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       Χανιά     07 /12/2011

Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία τηλ.2821 3 41760          Α.Π.     102085                                                 

 fax 2821093300

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  47.154,47€ πλέον  Φ.Π.Α. 23%  10.845,53€ σύνολο 58.000,00€ για τις στολές ένδυσης- υπόδυσης του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.  

Ι) ΓΙΑ ΕΝΔΥΣΗ

Α)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1  ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΛΗ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ-ΘΕΡΙΝΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.504,07€ πλέον ΦΠΑ 23%    1.495,93€ σύνολο 8.000,00€ 

 

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2  ΣΤΟΛΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ-ΘΕΡΙΝΗ)   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.756,10€ πλέον ΦΠΑ 23%    2.243,90€ σύνολο 12.000,00€ 

 

Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ-ΘΕΡΙΝΗ)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.878,05€ πλέον ΦΠΑ 23%   1.121,95€ σύνολο 6.000,00 € 

 

Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4  ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ  ΜΠΟΥΦΑΝ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.504,07€ πλέον ΦΠΑ 23%     1.495,93€  σύνολο 8.000,00€ 

ΙΙ) ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΣΗ

Ε)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5  ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ –ΘΕΡΙΝΑ)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.447,15€ πλέον ΦΠΑ 23%     3.552,85€  σύνολο 19.000,00€ 

ΙΙΙ) ΤΣΑΝΤΕΣ –ΖΩΝΕΣ 

ΣΤ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6   ΤΣΑΝΤΕΣ – ΖΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  4.065,04€ πλέον ΦΠΑ 23%     934,96€ σύνολο 5.000,00€  

 

Οι στολές και τα υποδήματα θα κατασκευαστούν στα μέτρα των δικαιούχων

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κατάστημα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά στις  21 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 09,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (βιοτέχνες ή  καταστηματάρχες) των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 2821 3 41760, Γραφείο Προμηθειών ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αρχεία

  1. Εντυπο προσφοράς
  2. Τεχνική Περιγραφή
  3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  4. Τεχνικές προδιαγραφές
  5. Αναλυτικά η προκήρυξη