Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

02.06.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

greece 2.0

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin). Το «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Απασχόληση-Δεξιότητες- Κοινωνική Συνοχή, Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Έργα του Δήμου Χανίων που έχουν  χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0  είναι:

  1. Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο,  η οποία περιλαμβάνει το  Υποέργο 1: Αποκατάσταση Πεζοδρομίων Δήμου Χανίων και το  Υποέργο 2: Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Χανίων
  2.  Παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσίου χώρου Δήμου Χανίων, η οποία περιλαμβάνει τη στρατηγική ανάπλαση α) του οικιστικού κέντρου Δήμου Χανίων, γύρω από περίπου 30 οικοδομικά τετράγωνα και β) της περιοχής του Ποδηλατοδρομίου στον οικισμό των Καθιανών.
  3.  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189738)
  4. Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859)