Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές και ακρωνύμιο πρότασης «ECORouTs»

16.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:19

Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές και ακρωνύμιο πρότασης «ECORouTs»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:

Δικαιούχοι:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, www.heraklion.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ www.pafos.org.cy

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ www.chania.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ www.aradippou.org.cy

Συνολικός Προϋπολογισμός : 1,616,000.00 €

Προυπολογισμός Δήμου Χανίων.: 137.600.00 €

Ημερομηνία ένταξης: 1/11/2018

Κωδικός ΟΠΣ:

Αντικείμενο της πράξης είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων που προέρχονται από τις δημόσιες μεταφορές στο φυσικό περιβάλλον και η σταδιακή αντικατάσταση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από του Δήμους με ηλεκτρικά οχήματα. Επίσης, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, τόσο στην περιοχή του έργου όσο & πέρα από εκείνη. Περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, τη χάραξη διαδρομών σε ιστορικές και τουριστικές τοποθεσίες, τη διαμόρφωση στάσεων, και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την εποπτεία και διαχείριση του Δημοτικού Στόλου. Περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία έντυπου & ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, τη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στις πράσινες μεταφορές, Η προστιθέμενη αξία του έργου απορρέει μέσα από την εμπλοκή φορέων που συνδέονται με τον τομέα των δημόσιων μεταφορών και που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις σχετικά με ανάγκη για μείωση των ρύπων που προέρχονται από αυτές.

Ο γενικότερος σκοπός της πράξης «ECORouTs» είναι η ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων επιβλαβών, τόσο για την ανθρώπινη υγεία, όσο και για το φυσικό περιβάλλον, και η προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενοι από τις αστικές μεταφορές. Επιπροσθέτως, στους γενικότερους σκοπούς του έργου ανήκουν, η υιοθέτηση ΤΠΕ έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των μεταφορών και η υποστήριξη της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Κύπρου για την εισαγωγή φιλόδοξων μέτρων και πολιτικών μεταφοράς προς μια βιώσιμη αστική κινητικότητα, ειδικότερα μέσα σε τουριστικές περιοχές. Η δημιουργία ενός συστήματος βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα σε αστικές περιοχές, με αξιοσημείωτη τουριστική κίνηση, θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής των μόνιμων κατοίκων & επισκεπτών.

Ο προϋπολογισμός της εγκεκριμένης πράξης που αφορά στο Δήμο Χανίων είναι 137.600,00 €. Η πράξη, θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Συνεργασίας V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Περισσότερες πληρφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη σελίδα της πράξης:

https://ecorouts-project.eu/

 


1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου με δυνατότητα για μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ), τριών (3) ηλεκτρικών δικύκλων, σταθμού φόρτισης και συμπληρωματική εκπαίδευση

         - Σύμβαση  

2) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής στήριξης στη διαχείριση της πράξης «Κοινές δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs» του Δήμου Χανίων

         - Σύμβαση