Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Eνεργειακή αναβάθμιση 6ου Γυμνασίoυ & Εσπερινού Γυμνασίου, 4ου Γενικού Λυκείου Χανίων και Εσπερινού Λυκείου (σχολικό συγκρότημα Αμπεριάς)

19.07.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 03:07

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 2.890.000 € (Σύμβαση 1.351.189,89)

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 2.890.000 €

 
Ημερομηνία ένταξης: 15/07/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5032998


Η παρούσα πρόταση αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου και Εσπερινού Γυμνασίου, καθώς και του 4ου Γενικού Λυκείου Χανίων και Εσπερινού Λυκείου, σχολικές μονάδες που αποτελούν το σχολικό συγκρότημα Αμπεριάς Δήμου Χανίων. Το σχολικό Συγκρότημα βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μουντάκη και Ρήγα Φεραίου στην περιοχή Αμπεριά Χανίων. Προκειμένου να διαπιστωθεί η κατηγορία κατάταξης του κάθε κτιρίου εκδόθηκε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ (ΠΕΑ ex ante) από ενεργειακό επιθεωρητή που κατατάσσει το κτίριο στην κατηγορία Δ. Το ΠΕΑ είναι σύμφωνο με την τελευταία τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ (ΚΕΝΑΚ 2017) [Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.17, ΦΕΚ 2367/Β/12–07–17]. Η πρόταση περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση των παραπάνω κτιρίων, με εξειδικευμένες παρεμβάσεις όπως :

Α. Η τοποθέτηση πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης,

Β. Η πλήρης κατασκευή θερμομόνωσης - υγρομόνωσης στα δώματα των κτιρίων

Γ. Η αφαίρεση των απλών μεταλλικών, κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα και η αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίου διπλού

υαλοπίνακα, με θερμοδιακοπή.

Δ. Η θέρμανση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου μέσω Κεντρικής Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας η οποία θα τροφοδοτεί νέες μονάδες fan coil τοίχου εγκατεστημένες στους χώρους του κτιρίου.

Ε. Η Εγκατάσταση καινοτόμου αυτόματου συστήματος ελέγχου φωτισμού.

Παραδοτέα της πράξης: Το κτιριακό συγκρότημα του 6ου και Εσπερινού Γυμνασίου, καθώς και του 4ου Γενικού Λυκείου Χανίων και Εσπερινού Λυκείου (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΡΙΑΣ), ενεργειακά αναβαθμισμένο από κατηγορία Δ στις κατηγορίες Β, Β και Β+


Αρχική Απόφαση Ένταξης

Τροποποίηση Πράξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr


Προκήρυξη

Σύμβαση