Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

27.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

ΕΣΠΑ-ΕΚΤ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iv

Δικαιούχος: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ)

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 392.652,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 392.652,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 16/11/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5002387

Αντικείμενο της πράξης είναι η συνέχιση της λειτουργίας και παροχής από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), υπηρεσιών ημερήσιας  φροντίδας σε 25 ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους είναι σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 -3:30 και μπορούν να απολαμβάνουν όλων των ειδών τις υπηρεσίες που προσφέρονται στη Δομή.

Αρχική Απόφαση Ένταξης


1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

2η Τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης

3η Τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Παράταση