Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

27.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 08:53

ΕΠΑΝΕΚ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ημερομηνία ένταξης: 15/06/2018

Κωδικός ΟΠΣ: 5019137


 

Το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά στην αξιοποίηση, ανακαίνιση, διατήρηση και επανάχρηση του παραδοσιακού κτιρίου πρώην κατοικία και γραφείο του βουλευτή Γεωργίου Πανηγυράκη>>, που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Στρατηγού Τζανακάκη 86 & Ερωτοκρίτου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του με σκοπό να επαναλειτουργήσει το κτίριο ως δημοτική βιβλιοθήκη και πολυχώρος πολιτισμού σύγχρονων προδιαγραφών. Η χρήση που περιγράφεται μέσω στοχευμένων και επιλεγμένων επεμβάσεων δε θα αλλοιώσει τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του κτιρίου, αντιθέτως η μορφολογία του κτιρίου καθώς και η δεσπόζουσα θέση του στον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό της περιοχής ευνοεί την παραπάνω χρήση.Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες που αφορούν στην ανακαίνιση του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη την οριστική μελέτη του κτιρίου για την νέα χρήσης του, με παρεμβάσεις για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση.Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την αξιοποίηση του κτιρίου μέσα από την νέα του χρήση δημοτική βιβλιοθήκη αφορούν: Στη μεταφορά σε νέους, σύγχρονους χώρους τμήματος της βιβλιοθήκης μέρους των συλλογών που φιλοξενούνται ήδη στους σημερινούς χώρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με ιδιαίτερη έμφαση στο αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στη εύρυθμη λειτουργία και την αποσυμφόρηση της ήδη υπάρχουσας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στην απόδοση ενός εγκαταλειμμένου και ετοιμόρροπου κτιρίου με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική σημασία σε «ανοιχτή» χρήση από τους Δημότες του Δήμου Χανίων και από το μεγάλο πλήθος επισκεπτών που δέχεται η πόλη. Στη σχεδιαζόμενη λειτουργία μικρού χώρου αναψυκτήριου εντός των χώρων του κτιρίου με αξιοποίηση και του αύλειου χώρου του οικοπέδου για τις ανάγκες του, αναμένεται να αυξήσει την «ελκυστικότητα» της χρήσης. Στην αναβάθμιση της περιοχής και στην προσέλκυση επισκεπτών στην πόλη των Χανιών που θα συνεπικουρούν τον ήδη υφιστάμενο τουρισμό. Στο πλαίσιο της ωρίμανσης του κυρίως έργου (κατασκευαστικού) προβλέπονται η εκτέλεση προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα περιλαμβάνουν τις αναγκαίες μελέτες ωρίμανσης του κυρίως έργου (π.χ. οι οριστικές μελέτες, διαδικασία αδειοδοτήσεων). Επίσης προβλέπεται η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Τέλος συμπληρωματικά και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης προβλέπεται η παροχή τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου για την αποτελεσματική οργάνωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου της πράξης καθώς και ενέργειες προβολής και προώθησης της πράξης.


 

Απόφαση Ένταξης

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διακήρυξη

Τροποποίηση Πράξης