Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δ. Χανίων

16.01.2019 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

 

ΕΠΑΝΕΚ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ημερομηνία ένταξης: 22/10/2018

Κωδικός ΟΠΣ: 5021788

Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα σε παραλίες του Δήμου Χανίων. Σκοπός είναι να γνωστοποιηθούν και να υλοποιηθούν εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται ώστε να παρέχεται στα άτομα αυτά ολοκληρωμένη αλυσίδα  προσβασιμότητας. Η εν λόγω πρόταση προβλέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που θα αφορούν την ψυχαγωγία  και την αθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες και κινητικές δυσκολίες όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες, άτομα με μειωμένη οραση κλπ συνεισφέροντας στην εξυπηρετηση αλλα και την άρση της περιθωριοποιησης από το κοινωνικό σύνολο στα πλαίσια της εξυπηρετησης των κατοικών της περιοχής αλλά και της ανάπτυξης τουρισμού ειδικών απαιτήσεων. Η περιοχή παρέμβασης αφορά τις παραλείες Λουτρακίου και Αγ. Αποστόλων Χανίων.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Περιγραφή πράξης από το anaptyxi.gov.gr

Διακήρυξη