Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων

27.06.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 12:06

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iv

Δικαιούχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 407.160,00 €

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 407.160,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/12/2016

Κωδικός ΟΠΣ: 5002408

 


Το αντικείμενο του έργου Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων αφορά στη λειτουργία:

1) Κοινωνικού Παντοπωλείου το οποίο διανέμει, μηνιαίως, σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενα νοικοκυριά, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι», βιβλία, είδη ψυχαγωγίας όπως cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού. Το παντοπωλείο λειτουργεί με σταθερό ωράριο, με το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην πρόσκληση και συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων και

2) Δομή Παροχής Συσσιτίου που πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων σε περισσότερους από 150 ωφελούμενους ημερησίως και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.

 


 

Απόφαση Ένταξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr

1η Τροποποίηση Πράξης