Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Έργα ΕΣΠΑ | 01/10/2019 02:10

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Β.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 353.000,00 € (Σύμβαση 194.589,99)

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 353.000,00 €

Ημερομηνία ένταξης: 27/09/2019

Κωδικός ΟΠΣ: 5045840

 

Αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την οργάνωση και λειτουργία τριών (3) κοινόχρηστων χώρων του
Δήμου οι οποίοι αποτελούν χώρους εκτόνωσης/ καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή επέμβασης των Β.Α.Α.
Δήμου Χανίων Συγκεκριμένα αφορά στην βελτίωση των υποδομών στους χώρους καταφυγής (CH11- Πάρκο Πολυχρονίδη), (
CH16- πάρκο ΚΑΙ#34;ΦράγκικοΚΑΙ#34;) στις περιοχές Νέας Χώρας και Παχιανών αντίστοιχα και στη διαμόρφωση εξ αρχής του
αδιαμόρφωτου οικοπέδου ( CH 35) στην περιοχή Χαλέπα. Εν γένει η ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων προ- καταστροφικά αποτελεί
θεσμική υποχρέωση των ΟΤΑ α Βαθμού, βελτιώνει την απόκριση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη φάση της άμεσης
επέμβασης - αντιμετώπισης και βραχυχρόνιας αρωγής στους πληγέντες ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την οργάνωση και λειτουργία των χώρων υποδοχής/ καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή παρέμβασης που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ' 1711/2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης ως περιοχή υλοποίησης των δράσεων της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) Δήμου Χανίων. Οι χώροι καταφυγής είναι αυτοί που θα συγκεντρωθούν οι κάτοικοι μετά από σεισμό και θα παραμείνουν από λίγες ώρες μέχρι και για 2-3 ημέρες. Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν αυτοί οι χώροι καθορίζονται από αρμόδιους φορείς Πολιτικής Προστασίας όπως ο Οργανισμός Αντισεισμικής Πολιτικής (ΟΑΣΠ). Για το Δήμο Χανίων οι χώροι καταφυγής είχαν καθοριστεί στο Σχέδιο Οργάνωσης Χώρων Αντισεισμικής Προστασίας του ( πρώην)Δήμου Χανίων που εκπονήθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με την πρώην Ν.Α. Χανίων (2007) και επικαιροποίηθηκαν το 2017 με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου Χανίων. Όσον αφορά στην περιοχή Β.Α.Α. η πρόταση αναφέρεται στη διαμόρφωση και οργάνωση των χώρων καταφυγής CH11( Πάρκο Πολυχρονίδη- Νέα Χώρα), CH16 (Πάρκο "Φράγκικο" περιοχή Παχιανά) και CH35 ( Πάρκο επί των οδών Προφήτη Ηλία και Ανδριανάκη ( ΟΤ1104) περιοχή Χαλέπα. Η διαμόρφωση των χώρων αφορά στον απαραίτητο σχεδιασμό και κατασκευή υποδομών και εγκαταστάσεων ώστε οι χώροι να πληρούν τα γενικά κριτήρια που θέτουν οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι προσωρινής συνάθροισης κοινού μετά από σεισμό για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

 

Αρχική Απόφαση Ένταξης Πράξης

Τροποποίηση Πράξης

Παρακολούθηση πράξης από το anaptyxi.gov.gr


Προκήρυξη

Σύμβαση