Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Campiello

13.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

Θέμα: Πολιτισμός και νέες τεχνολογίες
Διάρκεια: 9/1997 - 9/2000

To CAMPIELLO στοχεύει στη δημιουργία και χρήση καινοτομικών Εργαλείων Αλληλεπίδρασης και στον πειραματισμό του πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να δημιουργήσουν νέους συνδέσμους μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών των Ιστορικών Πόλεων Τέχνης και Πολιτισμού. Δύο πόλεις έχουν επιλεχτεί για την εκτέλεση του πειράματος: η Βενετία στην Ιταλία και τα Χανιά στην Ελλάδα.

Διάρκεια: 9/1997 - 9/2000