Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Crete TOURnet

13.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

Θέμα: Τουρισμός
Διάρκεια: 1/1998 - 31/3/2000

Βασικός στόχος του Προγράμματος Crete TOURnet είναι η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση ενός πληροφορικού συστήματος βασισμένου στο Internet (Crete TOURnet Internet Server), το οποίο θα χρησιμοποιείται για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των αναγκών όλων των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Το σύστημα Crete TOURnet θα χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία πολυμέσων προκειμένου να προωθήσει το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Κρήτης και να υποστηρίξει πλήρως τις ανάγκες για προώθηση, διαφήμιση, πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών.