Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

ESPRIT-VENIVA

13.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

Θέμα: Multimedia

Μια ψηφιακή παρουσίαση των Ενετικών φρουρίων της Κρήτης από ένα ανεκτίμητο χειρόγραφο βιβλίο του Δήμου Χανίων γραμμένο το 1621.