Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Πρόγραμμα Youthstart (Κοινοτική Πρωτοβουλία "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ") του Δήμου Χανίων

13.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

Θέμα: Νέοι

Κοινοτική Πρωτοβουλία για την απασχόληση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού - "Απασχόληση" - YOUTHSTART" (προώθηση ολοκλήρωσης για την αγορά εργασίας των νέων), 1994-1999