Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα έργα

MILLION 20772

13.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

Θέμα: Multimedia

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ενδιαφέρονται για την παροχή εργαλείων ηλεκτρονικής δημοκρατίας που θα βελτιώνουν την επικοινωνία των δημοτών με την τοπική αυτοδιοίκηση και θα εξαπλώσουν τη χρήση πληροφοριακής τεχνολογίας και προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το πρόγραμμα MILLION στοχεύει στην παροχή ενός συστήματος ικανού να: δημιουργήσει νέα κανάλια επικοινωνίας Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία ολοκληρωμένων και εμπλουτισμένων εξυπηρετητών στο Internet (εξυπηρετητών Web), που θα αφορούν αποκλειστικά τις πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και θα παρέχουν πληροφορίες για τα πιο σημαντικά γεγονότα που αφορούν κάθε πόλη ενίσχυση της χρήσης υιοθετημένων τεχνολογιών επικοινωνίας Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντικατάσταση παλιότερων ήδη σε χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας από νέες προηγμένες τεχνολογίες που στηρίζονται σε κατενεμημένη αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή και δικτύωση ενίσχυση του τουρισμού Το πρόγραμμα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στην απόκτηση και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ προσφερόμενων προϊόντων, υπηρεσιών που παρέχουν διευκολύνσεις στη βιομηχανία τουρισμού, εταιριών υπολογιστών και βιομηχανιών τηλεπικοινωνιών στοχεύοντας με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της ζήτησης και της απασχόλησης