Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αντωνης Τρίτσης- Αν.Πρ. OTA

Διαμόρφωση κέντρου ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στο Δήμο Χανίων (ΑΤ08)

11.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

To  έργο αυτό αφορά  τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής ώστε να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα του Δήμου Χανίων στη διαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.). Περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων και μέτρων ενίσχυσης, όπως:

- Ενίσχυση υπολογιστικών υποδομών ΤΠΕ του δήμου
- Παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών (δρόμοι - γέφυρες/ποτάμια)
- Συλλογή γεωχωρικών δεδομένων των υπαρχουσών υποδομών με σύγχρονες τεχνικές αποτύπωσης (Τρισδιάστατο υπόβαθρο οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών, και εξοπλισμό επίγειας & εναέριας αποτύπωσης)
- Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων

με στόχο τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής ώστε να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα του Δήμου Χανίων στη διαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.). Περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων και μέτρων ενίσχυσης, όπως:

- Ενίσχυση υπολογιστικών υποδομών ΤΠΕ του δήμου

- Παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών (δρόμοι - γέφυρες/ποτάμια)

- Συλλογή γεωχωρικών δεδομένων των υπαρχουσών υποδομών με σύγχρονες τεχνικές αποτύπωσης (Τρισδιάστατο υπόβαθρο οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών, και εξοπλισμό επίγειας & εναέριας αποτύπωσης)

- Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων

Ποσό χρηματοδότησης: 1.892.591,88 € (συμπ. Φ.Π.Α.)


 

Απόφαση Ένταξης