Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αντωνης Τρίτσης- Αν.Πρ. OTA | 26/10/2021 09:10

Υλοποίηση Διαχειριστικής Μελέτης Πάρκου Αγίων Αποστόλων Δήμου Χανίων, Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (AT06)

Το έργο αφορά στην υλοποίηση της διαχειριστικής μελέτης του πάρκου Αγίων Αποστόλων του Δήμου Χανίων. Σε πρώτη φάση η πρόταση  περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ». Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων - αδειοδοτήσεων   με σκοπό την πλήρη ωρίμανση των προτεινόμενων έργων της Διαχειριστικής Μελέτης. Σε δεύτερη φάση  θα συμπεριληφθεί η υλοποίηση των τεχνικών έργων της εγκεκριμένης Διαχειριστικής  Μελέτης, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, την καλύτερη αξιοποίηση της περιοχής καθώς και την προστασία του φυσικού τοπίου.

Το πρώτο κύριο υποέργο αφορά στην αφορά στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων  μελετών ωρίμανσης, την εξασφάλιση του συνόλου των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και την σύνταξη των τευχών για την δημοπράτηση των έργων-παρεμβάσεων τα οποία έχουν αποφασισθεί στην εγκεκριμένη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, και που συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Πεζοδρόμηση τμημάτων υφιστάμενων λωριδών κυκλοφορίας
 • Υλοποίηση δικτύου πεζοδρομίων
 • Υλοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων
 • Οργάνωση και διαμόρφωση υφιστάμενων και νέων χώρων στάθμευσης
 • Ανάπλαση οδού Δρακονιανού με διάνοιξη τμήματος οδού και διαμόρφωση τεχνικού έργου.
 • Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων
 • Βελτίωση και επέκταση δικτύου ομβρίων
 • Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
 • Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
 • Ανακατασκευή και επανάχρηση υφιστάμενων κτισμάτων του ακρωτηρίου
 • Ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών και σημείων θέασης στα τρία ακρωτήρια
 • Συντήρηση υφιστάμενου πρασίνου και νέες φυτεύσεις
 • Παρεμπόδιση στάθμευσης οχημάτων πλησίον των παραλιών
 • Βελτίωση υφιστάμενων υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων αθλητικών κτισμάτων  εγκαταστάσεων με νέες σύγχρονες βοηθητικές αθλητικές εγκαταστάσεις (αποδυτήρια, καταιονητήρες γραφεία, αποθηκευτικοί χώροι)
 • Δημιουργία νέου υπαίθριου γηπέδου μπάσκετ
 • Διαμόρφωση πρότασης νέου χώρου αθλοπαιδιών.

 

Απόφαση ένταξης