Είσοδος      |     
Ενημέρωση
2007-2013

Έργα Προγραμματική Περιόδου 2007-2013 , ΕΣΠΑ

19.12.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 09:55

ΕΣΠΑ 2007-2013

Τo Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ, 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου» 

σημαντικό έργο της περιόδου αυτής αποτελέι το :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 2007-2014 (ΟΣΑΑ) 

Συνολικά την περίοδο αυτή χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Κωδικός MIS Τίτλος Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ Φορέας Λειτουργίας
305653 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
327774 Ιστορική Αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
327777 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
327777 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
333403 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Χ.)
352495 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ) - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
355551 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
356881 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
356883 ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
357427 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ) - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
364927 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΑ-ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΧΑΡΑΥΓΗ ΕΩΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ(ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΑ) Ε.Ο.8 ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΚΛΑΔΟΣ 1 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
364991 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
365278 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
365377 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
371005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
372624 Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού για Εξοικονόμιση Ενέργειας σε Κοινόχρηστους Χώρους της Παλιάς Πόλης Χανίων Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
373651 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
373771 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
374519 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
374820 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
376959 Πεζοδρόμηση – διαμόρφωση οδού Ποτιέ & διαμόρφωση οδού Εισοδείων – Αγίων Δέκα – Δωροθέου Επισκόπου – παρόδων αυτών – Καραολή & Δημητρίου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
380286 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Α.Μ) – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.ΧΑΝΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤ/ΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
380287 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
383662 Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
393221 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΡΤΟΜΑΔΟΥ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
393222 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
423568 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΜΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ) Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
423569 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
423761 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΝΕΒΑΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
431005 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
435734 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
435734 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
445713 Ανάπλαση Οικισμού Καλλεργιανών Δήμου Κισσάμου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
445716 Ανάπλαση Οικισμού Κάμπου Δήμου Κισάμου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
445777 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
445828 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
445844 Ανάπλαση Οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
445845 Ανάπλαση Οικισμού Πολυρρήνιας Δήμου Κισάμου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
446521 Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Βαφέ και Φρε Δ. Αποκορώνου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
446523 Εξωραϊσμός - Ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
446525 Ανάπλαση πλατείας Πλάκας Δήμου Αποκορώνου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
446691 Ανάπλαση Οικισμού Λούχι Δήμου Κισσάμου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
446728 Υδρευση Ίμπρου Ασκύφου Δήμου Σφακίων Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.
446730 Ανάπλασης Οικισμών Σκαλωτή, Νομικιανά, Άγιος Νεκτάριος Δήμου Σφακίων Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.
446731 Ανάπλαση Οικισμών Ανώπολης, Χώρα Σφακίων, Κομιτάδες Δήμου Σφακίων Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.
446732 Ανάδειξη κτιρίου "Μπικουβαράκη ή Μπικουβάρη" και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων στο Δήμο Σφακίων Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.
446733 Συμπλήρωση Εξοπλισμού και Σήμανση Περιπατητικών Μονοπατιών Δήμου Γαύδου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
446735 Αναπλάσεις Οικισμών Δήμου Γαύδου Άμπελος Καστρί Βατσιανά Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
455361 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
455362 Τοπική Οδοποιία Καστρί-Άμπελος Δήμου Γαύδου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
455363 Τοπική Οδοποιία Λιμάνι-Κορφός Δήμου Γαύδου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
456696 Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και ενίσχυση δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Αποκορώνου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
456697 Εξωραϊσμοί, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
495725 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Ψηφιακή Σύγκλιση ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ