Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Περιβάλλον – Καθαριότητα | 10/11/2015 09:11

Περιβάλλον – Καθαριότητα

Η πόλη στην οποία ζούμε, εργαζόμαστε, δημιουργούμε, διασκεδάζουμε πρέπει να είναι βιώσιμη και φιλική προς εμάς και τα παιδιά μας, να διευκολύνει και να μην επιβαρύνει την καθημερινότητά μας. Όλοι έχουν δικαίωμα στους χώρους πρασίνου και αναψυχής, στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί κεντρικό άξονα κάθε εφαρμοζόμενης πολιτικής. Η δημοτική αρχή οφείλει να μεριμνά συνεχώς για τη δημιουργία καινούργιων χώρων πρασίνου και αναψυχής, την ανάπλαση, συντήρηση και τη φροντίδα των υπαρχόντων. Να αναπτύσσει δράσεις προώθησης της περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης να  υιοθετεί φιλική προς το περιβάλλον στάση ζωής, κάνοντας  λελογισμένη χρήση των διαφόρων πηγών ενέργειας, εφαρμόζοντας εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Η καθαριότητα αποτελεί δείκτη πολιτισμού της πόλης και των ανθρώπων της. Μία πόλη καθαρή, πέρα από αναβαθμισμένη ποιοτικά και αισθητικά, δείχνει ότι σέβεται και προστατεύει τη δημόσια υγεία. Η καθαριότητα δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του δήμου. Ο πολίτης πρέπει να είναι κοινωνός της προσπάθειας για μια πόλη καθαρή. Πρέπει να σέβεται τον δημόσιο, τον κοινόχρηστο, χώρο όπως ακριβώς τον ιδιωτικό. 

Για το λόγο αυτό διοργανώνονται ενέργειες  όπως:

 • Η μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων
 • Η αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας
 • Η αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού
 • Η ανανέωση του στόλου μεταφοράς των απορριμμάτων
 • Η βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής
 • Η Νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων και η τακτική απολύμανση κάδων
 • Ο τακτικός καθαρισμός δρόμων (ειδικά των κεντρικών αρτηριών)
 • Η Ανακύκλωση = τρόπος ζωής (εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό, γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, πράσινα απορρίμματα / μείωση παραγόμενων απορριμμάτων με ανακύκλωση στην πηγή / διαχείριση ειδικών αποβλήτων / κομποστοποίηση)
 • Η απόθεση απορριμμάτων από εμπορικά καταστήματα και γραφεία συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση πεζών και οχημάτων και να μην δυσχεραίνεται η αποκομιδή
 • Η εκπόνηση μελετών για υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων σε περιοχές όπως το εμπορικό κέντρο και τα σχολεία
 • Η λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν αφορά μόνο στο μέλλον. Αφορά στη βελτίωση, μέσω ολοκληρωμένου σχεδιασμού, της σημερινής πραγματικότητας.
 • Ο επανασχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος (με πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμους, αξιοποίηση με πράσινο και ενεργειακά φιλικές υποδομές, δημιουργία και ανάπλαση χώρων αναψυχής και πρασίνου, χρήση υλικών επένδυσης φιλικών προς το περιβάλλον κλπ.)
 • Ο Επανασχεδιασμός του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος (πράσινες προσόψεις, πράσινες ταράτσες, σκιάστρα αντί κλιματιστικών, βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος όπως βραβεύσεις για το καλύτερο μπαλκόνι/ κήπο κλπ
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες
 • Διοργάνωση δράσεων καθαρισμού παραλιών και κοινοχρήστων χώρων  από εθελοντικές οργανώσεις, σχολεία κλπ.