Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 20/08/2008 11:08

13/03/03,Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2003 στο Δημαρχείο Χανίων

Την Πέμπτη 13 Μαρτίου και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 1. Παρουσίαση προγράμματος ΟΜΝΙ 2. ‘Εκφραση σύμφωνης γνώμης για καθορισμό οριογραμμών ρέματος Κλαδισού 3. ‘Εκφραση σύμφωνης γνώμης για καθορισμό οριογραμμών ρέματος Αγ. Παντελεήμονα 4. Διεύρυνση επιτροπής κυκλοφοριακού 5. ‘Εγκριση για τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» 6. Διόρθωση της υπ’αριθμ. 67/03 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην ‘Ενωση Δημοτικών Κινηματογράφων Ελλάδας την περίοδο 2003-2006 8. ‘Εγκριση μετάβασης στο εσωτερικό του κ. Αντιδημάρχου 9. ‘Εγκριση μετάβασης στο εσωτερικό του κ. Δημάρχου 10. Τουριστική Προβολή Δήμου Χανίων 11. ‘Εγκριση συμμετοχής στις πανελλήνιες Συνεδριακές Εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 12. Μισθοδοσία υπαλλήλων του Δήμου Χανίων μέσω Τραπέζης 13. Εργασιακό καθεστώς προσωπικού του Γραφείου Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης 14. Παραχώρηση θέσεων στην ταράτσα του πάργκιγκ της οδού Περίδου για στάθμευση αυτοκινήτων Δημοτικών Υπαλλήλων 15. Αποδοχή πίστωσης – ψήφιση δαπάνης και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές οι οποίες εφήρμοσαν το Πρόγραμμα – Εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος 16. Επιστροφή ποσού και ψήφιση πίστωσης 17. Καταβολή αναδρομικών αποδοχών υπαλλήλων (επίδομα τέκνου και γάμου) 18. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου 19. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου 20. Διαγραφή υποχρεώσεων και ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων 21. Ανανέωση ανεξόφλητων λογαριασμών 22. Ψήφιση πίστωσης εξόδων παράστασης Δημοτικών Συμβούλων για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Β εξαμήνου 2002 23. Σύσταση επιτροπής εισήγησης για ανάθεση 24. Σύσταση επιτροπής εισήγησης για ανάθεση 25. Κατάργηση περιπτέρου 26. Ψήφιση πίστωση για επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής του 5ου Λυκείου – 8ου Γυμνασίου 27. ‘Εγκριση 2ου Α.Π. του έργου «Αγροτική Οδοποιία» 28. Συμβιβαστική προσκύρωση 29. Συμβιβαστική προσκύρωση 30. Συμβιβαστική προσκύρωση 31. Συμβιβαστική προσκύρωση 32. Προσκύρωση δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Αγίου Λουκά 33. ‘Εγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χανίων στην περιοχή Αγίου Ιωάννη 34. ‘Εγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χανίων στην περιοχή Νέας Χώρας 35. Καταβολή 4 δόσεων έτους 2003 στους κληρ. Χαμουρίκου Βασιλείας 36. Τροποποίηση των υπ’αριθμ. 448/02 και 153/03 αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν προσκύρωση δημοτικού ακινήτου 37. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων 38. Ορισμός επιτροπής παράδοσης-παραλαβής Παλαιού Νοσοκομείου 39. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ