Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 26/08/2008 09:08

15/01/03,Νέοι Αντιδήμαρχοι & αρμοδιότητες

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 115,116 & 117 του Π.Δ. 410/95 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε Αντιδημάρχους τους Δημοτικούς Συμβούλους Γεώργιο Βούρβαχη, Γρηγόριο Αρχοντάκη και Αριστείδη Παπαδογιάννη στους οποίους μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες: Α: Στον Γεώργιο Βούρβαχη τα θέματα που αφορούν : ·Αθλητισμό ·Κοινωνική παρέμβαση ·Υγεία ·Λαϊκές Αγορές ·Κέντρο εξυπηρέτησης Πολιτών ·Εθελοντισμό ·Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, συνεπικουρούμενο από τους κατά περίπτωση αρμοδίους Αντιδημάρχους . Β: Στον Γρηγόριο Αρχοντάκη τα θέματα που αφορούν : ·Πολιτισμό ·Δημοτική Αστυνομία ·Δημοτικά Σφαγεία ·Πυροσβεστικό Σταθμό, ·Εκδόσεις ·Βιβλιοθήκες ·Νέο Οργανισμό του Δήμου Γ: Στον Αριστείδη Παπαδογιάννη θέματα που αφορούν: ·Καθαριότητα ·Τεχνική Υπηρεσία ·Πρόγραμμα Έργων ·Κυκλοφοριακό ·Φωτεινή Σηματοδότηση ·Πολεοδομία ·Κτηματολόγιο ·Ενεργειακό ·Περιβάλλον - Πράσινο ·Πράξεις Εφαρμογής ·Αυθαίρετα Δ.: Από κοινού στους Γεώργιο Βούρβαχη και Αριστείδη Παπαδογιάννη : ·Σχολική στέγη και συντήρηση της ·Παιδεία Νεολαία ·Τριτοβάθμια εκπαίδευση Ε.: Από κοινού στους Γρηγόριο Αρχοντάκη και Αριστείδη Παπαδογιάννη : ·Παλιά Πόλη ·Τουρισμό ·Μηχανοργάνωση ΣΤ.: Στους τρείς Αντιδημάρχους : ·Εποπτεία και παρακολούθηση των αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων των προγραμμάτων της Ε.Ε. ·Εποπτεία προϋπολογισμού, παρακολούθηση των αντιστοίχων των αρμοδιοτήτων τους κονδυλίων ·Έκδοση Αδειών Γάμων και τέλεση πολιτικών Γάμων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κυριάκος Βιρβιδάκης