Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 20/08/2008 10:08

26/03/03,Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2003 στο Δημαρχείο Χανίων

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τετάρτη 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 1. Τροποποίηση σύστασης Νομικού Προσώπου στο Δήμο Χανίων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού» 2. Τροποποίηση σύστασης Νομικού Προσώπου στο Δήμο Χανίων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 16ου και 17ου Δημοτικού – 16ου και 17ου Νηπιαγωγείου» 3. ‘Εγκριση σύστασης Νομικού Προσώπου στο Δήμο Χανίων με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Εργαστηρίου – Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Χανίων» 4. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στέγασης Κ.Ε.Π. 5. ‘Εγκριση συμμετοχής στο συνέδριο με θέμα: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» 6. ‘Εγκριση συμμετοχής στο 8ο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού 7. ‘Εγκριση συμμετοχής στο Παγκόσμιο Συνέδριο «Τοπικές Αυτοδιοικήσεις – Εφαρμόζοντας Βιώσιμη Ανάπτυξη» 8. Διεθνής Συνδιάσκεψη Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδος και των δέκα νέων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης 9. ‘Εγκριση συνδρομών στον Τοπικό Τύπο 10. ‘Εγκριση δαπάνης βραβείων Μαθηματικής Εταιρείας 11. Παρουσίαση του Λευκώματος του «Βαλέριου Λεωνίδη» 12. Επιχορηγήσεις σχολείων 13. ‘Εγκριση υπερωριών Ληξιάρχου 14. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου 15. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 16. Αποχώρηση συμμισθωτή Νο 53 κατ/τος Κ.Δ.Α. (Ν.Μπουμπουκάκης) 17. Οριστικό κλείσιμο καταστήματος 18. Προτάσεις – Ερωτήσεις 19. Ενημέρωση – συζήτηση για τον πόλεμο στο ΙΡΑΚ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ