Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 26/08/2008 09:08

3/01/03,Πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων στον Δήμο Χανίων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Χανίων, προκειμένου να προβεί στην πλήρωση τριών (3) θέσεων ειδικών συνεργατών- ειδικών συμβούλων - επιστημονικών συνεργατών του ιδίου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά την έννοια του άρθρου 67 του ν. 1416/84, όπως ισχύει σήμερα, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση και σχετικό βιογραφικό στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στο τύπο . Η επιλογή θα γίνει από τον ίδιο το Δήμαρχο Χανίων με απόφασή του . Πληροφορίες στον κ. Χρήστο Γιακουμάκη, τηλ: 2821092000 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ