Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 20/08/2008 10:08

7/04/08,Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Τρίτη 8 Απριλίου 2003 στο Δημαρχείο Χανίων

Την Τρίτη 8 Απριλίου και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τρίτη 8 Απριλίου 2003 1. ‘Εγκριση πρακτικών της 31/10/2002, 11/11/2002, 27/11/2002 και 4/12/2002 2. Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 3. Συμπλήρωση Διοικητικού Συμβουλίου «ΔΗΠΕΧ» 4. Κατασκευή μνημείου προς τιμή των πεσόντων αεροπόρων 5. Κατασκευή μνημείου προς τιμή των Ελλήνων που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία το 1922 6. Εκδηλώσεις προς τιμή του αειμνήστου Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Γεωργακάκη 7. ‘Εγκριση δαπανών έτους 2002 8. ‘Εγκριση αγοράς παράστασης 9. Αποδοχή πίστωσης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης 10. Καθορισμός εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης μελών επιτροπής η οποία συστήθηκε με την 133/2003 απόφαση του Δ.Σ. 11. Παράταση προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 12. ‘Εγκριση δαπάνης επιχορήγησης στο ΚΗΦΑΜΕΑ 13. ‘Εγκριση έργου και δαπάνης «Εκδήλωσης ορχήστρας MASSY» 14. ‘Εγκριση δαπάνης δεξίωσης 15. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημοτικής Συμβούλου 16. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου 17. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης Αντιδημάρχου – υπαλλήλων 18. Αίτημα για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπν/κών προϊόντων 19. Οριστικό κλείσιμο καταστήματος 20. ‘Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου 21. Συμβιβαστική προσκύρωση 22. ‘Εγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στην περιοχή Αγίου Ιωάννη 23. Μηχανολογικός εξοπλισμός τμήματος καθαριότητας 24. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων 25. Απάντηση Δήμου Ν.Κυδωνίας σε επιστολή μας, για τους Αγ.Αποστόλους 26. Φύλλο μεταβολών και ελλείψεων του ελεγκτικού συνεδρίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ