Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 28/08/2008 08:08

29/7/03, Προμήθεια Η/Υ στο Δημοτικό Γηροκομείο

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών -προγραμμάτων Η/Υ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. Συγκεκριμένα η προμήθεια α φορά: 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές τεμ. 3. 2. Εκτυπωτές τεμ. 1 3. Προγράμματα υπολογιστών ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.800 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7 Αυγούστου 2003 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11 00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανιων μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι προ μηθευτές των ειδών αυτών Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στα τηλέφωνα (28210-23361) Τμήμα Προμηθειών Δημοτικού Γηροκομείου.