Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 28/08/2008 08:08

27/6/03, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2003

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2003 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τετάρτη 16 Ιουλίου 2003 1. ‘Εγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δ.Σ. 23/12/02, 5/1/03 και 8/1/03 2. Υποβολή αιτήματος για σύναψη δανείου 3. ‘Εγκριση οικονομικού απολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Χανίων Οικονομικού έτους 2002 4. Επαναπροκήρυξη Πανελλήνιου διαγωνισμού για την τοποθέτηση του Μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού 5. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παιδιών «Η Μεγαλόχαρη» 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 7. Ορθή επανάληψη της 395/03 απόφασης του Δ.Σ. 8. Διευκρίνιση της υπ’αρ. 196/99 απόφασης του Δ.Σ. 9. ‘Εγκριση χρήσης κινητών τηλεφώνων 10. ‘Εγκριση προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών 11. Προμήθεια εντύπων και βιβλιοδετήσεις 12. Διαγωνισμός ταχυμεταφορών 13. Ονοματοθεσία οδών 14. Ορισμός προέδρου στη σχολική επιτροπή του 19ου Δημοτικού – 19ου Νηπιαγωγείου 15. ‘Εγκριση συμμετοχής στις πανελλήνιες συνεδριακές εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 16. ‘Εγκριση απασχόλησης σπουδαστή ΤΕΙ και ψήφιση σχετικής πίστωσης 17. ‘Εγκριση δαπάνης και ανάθεση έργου πληροφόρησης Τουριστών 18. ‘Εγκριση δαπάνης επιχορήγησης της Κίνησης Ευρωπαίων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 19. ‘Εγκριση δαπάνης επιχορήγησης της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων 20. ‘Εγκριση έργου και δαπάνης «Πολύκεντρου Νεολαίας» 21. ‘Εγκριση έργου και δαπάνης «Συναυλίας ΠΛΑΤΥΡΑΧΟΥ 2003» 22. ‘Εγκριση έργου και δαπάνης «Συναυλία ΚΑΜΕΡΑΤΑ» 23. ‘Εγκριση δαπάνης δεξίωσης 24. ‘Εγκριση δαπάνης και ανάθεσης έργου αρχειοθέτησης 25. ‘Εγκριση δαπάνης και ανάθεσης έργου ναυαγοσωστικής 26. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης κ. Δημάρχου 27. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης κ. Αντιδημάρχου 28. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημοτικής Συμβούλου 29. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου 30. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου 31. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλων 32. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου 33. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου 34. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου 35. ‘Εγκριση δαπάνης αποζημίωσης υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης 36. ‘Εγκριση δαπάνης αποζημίωσης υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης 37. Πόρισμα Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 38. ‘Εγκριση μελέτης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων σε οδούς της πόλεως, χρήση 2003» 39. Συμβιβαστική προσκύρωση (Τσιμπογιάννη Παναγιώτη) 40. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου 41. Παράταση προθεσμίας έργου 42. ‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου 43. ‘Εγκριση 3ου Α.Π. του έργου «Ανακαίνιση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου και προσθήκη κοιτώνων στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Χανίων» 44. Ανάκληση άδειας λειτουργίας του καταστήματος του Κουνδουράκη Αγγέλου 45. ‘Εγκριση δανείου αλληλόχρεου λογαριασμού για την κάλυψη της μισθοδοσίας 46. Παραχώρηση χώρου για χρήση από τραπεζοκαθίσματα σε πάρκα και πλατείες για το έτος 2003 47. Τροποποίηση του Π.Δ.Σ. 155/01 κανονισμού παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων – Ενστάσεις κατά της απόφασης 48. Απόρριψη αιτήματος Ι. Νταμαδάκη – Α. Φουάση περί αποχώρησης συμμισθωτή από τη μισθωτική σχέση του υπ’αριθμ. 5 καταστήματος Κ.Δ.Α. 49. Λύση σύμβασης του υπ’αρ. 20Α καταστήματος Νέας Δημοτικής Αγοράς (Κ. Στεφανουδάκη) 50. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 51. ‘Εκδοση άδειας καντίνας σε ιδιωτικό χώρο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ