Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 29/08/2008 08:08

4/6/03, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2003

Την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2003 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τετάρτη 4 Ιουνίου 2003 1. Φύλλο μεταβολών και ελλείψεων του ελεγκτικού συνεδρίου 2. Ερωτήσεις Δημοτικού Συμβούλου κ. Σχετάκη Αντώνη 3. Ορισμός αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πινακοθήκης 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης έτους 2003 5. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 337/03 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 6. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 256/03 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 7. ‘Εγκριση δαπάνης για την εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων προτομής Σοφοκλή Βενιζέλου 8. ‘Εγκριση δαπάνης δεξίωσης (SMART NET) 9. ‘Εγκριση δαπάνης για την φιλοξενία παιδιών στην ‘Εγκωμη 10. Ψήφιση πίστωσης για την παρουσίαση του Λευκώματος του Βαλέριου Λεωνίδη 11. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 298/03 απόφασης του Δ.Σ. 12. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών – αναμόρφωση προϋπολογισμού – ψήφιση πίστωσης 13. Συμβιβαστική προσκύρωση – συμψηφισμός υποχρεώσεων-δικαιωμάτων 14. Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης – κατανομή λειτουργικών δαπανών στα σχολεία Β’ τριμήνου 2003 15. ‘Εγκριση απολογισμού σχολικών επιτροπών οικ. Έτους 2002 16. ‘Εγκριση 3ου Πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων 17. Προμήθεια γραφικής ύλης 18. Προμήθεια απορρυπαντικών 19. Παραχωρήσεις χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων σε πάρκα και πλατείες για το έτος 2003 20. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 21. ‘Εκδοση άδειας καντίνας σε ιδιωτικό χώρο 22. Πορίσματα Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 23. Εκδηλώσεις Καλοκαιριού 2003 του Δήμου Χανίων 24. ‘Εγκριση ανάθεσης έργου στη ΔΗΠΕΧ 25. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς ΔΗΠΕΧ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ