Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 25/08/2008 09:08

8/10/03, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2003

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2003 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2003 1. ‘Εγκριση Πρακτικών Συνεδρίασης Δ.Σ. 27/2/2003, 13/3/2003, 8/4/2003 και 21/4/2003 2. Ερώτηση Δημοτικού Συμβούλου κ. Αντώνη Σχετάκη 3. Χωροθέτηση Ανδριάντα Πλαστήρα και Προτομής Μπαλαντίνου 4. ‘Εκδοση λευκώματος υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων 5. Αίτημα Συλλόγου Κρητών Μόντρεαλ 6. Επιχορήγηση του Συλλόγου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» 7. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2003 8. Αποδοχή πίστωσης και αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2003 9. Κάλυψη θέσεων Νομικών Συμβούλων με μηνιαία αντιμισθία 10. Κάλυψη θέσεων Γενικού Γραμματέα Δήμου Χανίων και ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου 11. Κάλυψη θέσεων Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας 12. ‘Εγκριση δαπάνης για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Φυσικής Ιατρικής – Αποκατάστασης» 13. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου 14. ‘Εγκριση συμμετοχής στο Συνέδριο «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» στη Σάμο 15. ‘Εγκριση συμμετοχής στο Συνέδριο «Διεθνές Συνέδριο – Βιωσιμότητα των τοπικών δράσεων για την απασχόληση» 16. ‘Εγκριση συμμετοχής στο Συνέδριο «Διεθνές Συνέδριο – Αντιμετώπιση της εγκληματικότητας από τις Τοπικές Κοινωνίες» 17. ‘Εγκριση συμμετοχής και δαπάνης στο Διεθνές Συνέδριο «Αναστήλωση και Αντισεισμική Θωράκιση Ιστορικών Κατασκευών – Μνημείων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2003. 18. Παραχώρηση χώρου στον ΟΔΗΚΟΙΠ 19. ‘Εγκριση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστή ΤΕΙ 20. ‘Εγκριση μετάβασης στο εσωτερικό του κ. Δημάρχου 21. ‘Εγκριση μετάβασης στο εξωτερικού υπαλλήλου του Δήμου 22. ‘Εγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου του Δήμου 23. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης κ. Δημάρχου 24. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλων (Κατσούλης, Εύδου) 25. ‘Εγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλων (Τσιραντωνάκης, Λυγιδάκη, Μαθιοπούλου) 26. Ονοματοθεσία ανωνύμων οδών της πόλεως Χανίων 27. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 28. ‘Εγκριση μελέτης έργου «Κατασκευή χώρων υγιεινής Μαθητών και Καθηγητών στο κτίριο 4ου Λυκείου Χανίων» 29. ‘Εγκριση μελέτης έργου «Διανοίξεις Διαπλατύνσεις οδών της πόλεως χρήση 2003-2004» 30. Καταβολή 4 δόσεων έτους 2003 στους Κληρ. Χαμουρίκου Βασιλείας 31. Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων 32. Παραχώρηση χώρου στη Πλατεία Σοφ. Βενιζέλου στη Λαϊκή Τράπεζα 33. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ