Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2003 | 26/08/2008 08:08

11/9/03, Θεσμοθέτηση επαίνου με τίτλο "Βραβείο Γεωργακάκη"

Προς τιμή του αειμνήστου Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Γεωργακάκη,ο Δήμος Χανίων θεσμοθέτησε έπαινο για τον πρώτο στην βαθμολογία, νεοεισαχθέντα σπουδαστή, σε Νομική Σχολή, του εσωτερικού, Δημότη ή κάτοικο Χανίων συνοδευόμενο με χρηματικό βραβείο € 1.500, κάθε χρόνο με τον τίτλο « ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ». Παρακαλείται ο ενδιαφερόμενος-η να απευθυνθεί στο Δήμο Χανίων (Γραφείο Παιδείας τηλ. 92.000 εσωτ. 121) μέχρι στις 30-9-2003 για την παροχή περισσότερων πληροφοριών.