Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2005 | 14/08/2008 11:08

1/6/05, Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών του συνεργείου ξύλινων κατασκευών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για «προμήθεια υλικών του συνεργείου ξύλινων κατασκευών για το έργο συντήρηση εγκαταστάσεων κοινής χρήσης με αυτεπιστασία» προϋπολογισμού 24158,79€ .με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14 Ιουνίου του 2005 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 10.30. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου Χανίων μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης της προμήθειας ή των επί μέρους ομάδων υλικών. Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στα τηλέφωνα (28210) - 92.000 εσωτ. 113 κ. Τρ. Βολάνη. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κυριάκος Βιρβιδάκης