Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2005 | 14/08/2008 10:08

10/1/05, Ορισμός Προέδρου Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 114, του Π.Δ. 410/95 2. Τις διατάξεις του άρθρου 191, του Π.Δ. 410/95 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Γεώργιο Βούρβαχη ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ