Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2005 | 14/08/2008 10:08

11/4/05, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Δευτέρα 11 Απριλίου 2005

Την Δευτέρα 11 Απριλίου 2005 και ώρα 8μμ. Θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όπως αναλυτικά περιγράφονται . ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δευτέρα 11 Απριλίου 2005 1. Προτάσεις για θέματα Παιδείας 2. Παραχώρηση χρήσης Μ. Αρσεναλιού από το Δήμο Χανίων στο ΚΑΜ 3. Έγκριση αποζημίωσης Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του ΚΑΜ 4. Έγκριση αποζημίωσης Αντιπροέδρου της ΔΗΠΕΧ 5. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή για την αναμόρφωση του Τοπικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των σεισμών. 6. Αποδοχή πίστωσης-ψήφιση δαπάνης-κατανομή λειτουργικών δαπανών στα σχολεία 1ου τριμήνου 7. Συγκρότηση Φορολογικής Επιτροπής για το έτος 2005 8. Πρόσληψη Τακτικού Προσωπικού Κλάδου ΠΕ 1 Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Δήμο Χανίων 9. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης, για να τιμηθεί ο αείμνηστος Δήμαρχος Χανίων Αντώνης Μαρής 10. Εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της προτομής Ν. Ρενιέρη 11. Έγκριση εκδήλωσης βράβευσης μαθητών 12. Έγκριση δαπάνης για την σύναψη συνδρομών Δημοτικής και Παιδικής Βιβλιοθήκης 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του Ν. 1249/1982 14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων και υπολειμμάτων αποφρακτικών οχημάτων 15. Αγορά πινακίδων πληροφόρησης για την τοποθέτηση χαρτών με ποικίλες τουριστικές διαδρομές 16. Έναρξη υλοποίησης πράξης (εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός της Κοινωνικής Υποδομής συσσιτίου για ειδικές ομάδες πληθυσμού της περιοχής Σπλάντζιας Δήμου Χανίων) στα πλαίσια των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες μικρής κλίμακας του ΠΕΠ Κρήτης 17. Έναρξη υλοποίησης πράξης (δημιουργία Πολύκεντρου Τέχνης στη περιοχή Σπλάντζιας Δήμου Χανίων) στα πλαίσια των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες μικρής κλίμακας του ΠΕΠ Κρήτης 18. Έναρξη υλοποίησης πράξης (εκσυγχρονισμός οδοντιατρείου για ειδικές ομάδες πληθυσμού της περιοχής Σπλάντζιας Δήμου Χανίων) στα πλαίσια των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες μικρής κλίμακας του ΠΕΠ Κρήτης 19. Αποδοχή πίστωσης, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2005 και ψήφιση πίστωσης 20. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2005 21. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών 22. Πρόσθετα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ζωήλατου οχήματος 23. Έγκριση μελέτης του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Χανίων – χρήση 2004-2005. Β’ Φάση» 24. Έγκριση 1ου Α.Π. Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Φάρου και Δυτικού Τμήματος Λιμενοβραχιόνα Ενετικού Λιμένα Χανίων» 25. Έγκριση 2ου Σ.Π. της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Μετόχι Μπάρμπου» 26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων πόλεως Χανίων. Διαπλάτυνση πεζοδρομίων εμπορικού κέντρου οδών Χιωτάκη – Χρυσ. Επισκόπου» 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση και συντήρηση σχολικών κτιρίων 6ου Γυμνασίου, 1ου-2ου ΤΕΛ, 14ου Δημοτικού» 28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση και διαμόρφωση αφοδευτηρίων Δημοτικού Μεγάρου» 29. Πορίσματα Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως 30. Εγκρίσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ