Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 11:08

11/11/06,Προμήθεια ενός φωτοτυπικού Μηχανήματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ανέρχεται στα 20.000€. (16.806,72€ πλέον Φ.Π.Α. 3.193,28 €) Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2006 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11,00 εως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) , μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ