Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 11/08/2008 10:08

17/11/06,Καθορισμός τελών σφαγής έτους 2007 από τον Δήμο Χανίων

Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμό 744/06 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τoν καθορισμό των τελών σφαγής έτους 2007 ως εξής: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42ο Συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής 14 Νοεμβρίου 2006 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 744/06 ΘΕΜΑ :Καθορισμός τελών σφαγής έτους 2007 Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντος του κ. Βλάση Μανουσάκη ο οποίος προτείνει αύξηση στα επίπεδα του τιμάριθμου ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Την αύξηση των τελών σφαγής για το έτος 2007 ως εξής: Α. Τέλος χρήσης σφαγείων: Για αρνιά μέχρι 12 κιλά από 2,72€ σε 2,85€ ( + 0,87€ κτηνιατρικό τέλος, συνολικό κόστος 3,70€) Για αρνιά μεγαλύτερα των 12 κιλών από 3,00€ σε 3,15€( + 0,50€ κτηνιατρικό τέλος συνολικό κόστος 3,65€) Για αιγοπρόβατα γενικώς από 3,70€ σε 3,90€ (+ 0,50€ κτηνιατρικό τέλος συνολικό κόστος 4,40€) Για χοιρίδια από 5,50€ σε 5,80€ ( + 1,30€ κτηνιατρικό τέλος συνολικό κόστος 7,10€) Για χοίρους από 10,00€ σε 10,50€ (+ 1,30€ κτηνιατρικό τέλος συνολικό κόστος 11,80€) Για Βοοειδή γενικά από 26,20€ σε 278,50€ (+ 2,50€ κτηνιατρικό τέλος, συνολικό κόστος 30,00€) Διευκρινίζεται ότι τα κτηνιατρικά τέλη έχουν καθοριστεί από την Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και τα οποία συνεισπράτονται και αποδίδονται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία. Β) Τέλος χρήσης ψυγείου (για σφαγμένα ζώα που παραμένουν στα ψυγεία του σφαγείου με την θέληση των ιδιοκτητών τους και για κάθε βράδυ ανά ζώο): Αίγες – Πρόβατα από 0,30€ σε 0,32€ Αμνοί – Ερίφια από 0,30€ 0,32€ Χοιρινά από 1,00€ σε 1,05€ Βοοειδή από 5,00€ σε 5,25€ Γ) Τέλος χρήσης αποτεφρωτικού κλιβάνου: από 1,50€ ανά κιλό σε 1,60€ ανά κιλό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να καταθέσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2006.