Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 18/08/2008 09:08

2/08/06,Παραχώρηση της Χρήσης του Β.Κ. 191 Δημοσίου Ακινήτου

Με την 17/8-6-2006/Ε.2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ), εγκρίθηκε η παραχώρηση στο Δήμο Χανίων της χρήσης του Β.Κ. 191 δημοσίου ακινήτου (που βρίσκεται έναντι της οδού Μανούσου Κουνδούρου στη περιοχή Χονολουλού), αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων. Η παραχώρηση γίνεται για αόριστο χρόνο και χωρίς αντάλλαγμα, με σκοπό την διαμόρφωσή του, στα πλαίσια της ανάπλασης της περιοχής της οδού Ελ. Βενιζέλου, εξαιρώντας το από την ομάδα των ακινήτων που θα διατεθούν στη θυγατρική της ΚΕΔ, Ανώνυμη Εταιρεία Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας. Με την παραπάνω παραχώρηση ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του Δήμου Χανίων για την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης της περιοχής. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει η επίσημη παραλαβή από το Δήμο, για να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες ευπρεπισμού του χώρου.