Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 12/08/2008 09:08

28/09/06,Στις Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας Χανίων η Ρύθμιση της Κυκλοφορίας

Με την με Α.Π. 13315/23-09-06 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης παραχωρείται η άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης 14 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του Π.Δ. 23/2002, που προβλέπει «τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων», στο ειδικό προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων. Ο Δήμαρχος Χανίων, Κυριάκος Βιρβιδάκης, είχε δώσει εντολή να κινηθεί η διαδικασία για να αναλάβει η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Χανίων ως συναρμοδιότητα τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η πρόταση αυτή κρίθηκε αναγκαία, λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που αντιμετωπίζει η πόλη των Χανίων, ενώ για την ανάληψη της συναρμοδιότητας το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αριθμ. 560/23-08-06 Απόφαση του ενέκρινε την εισήγηση για την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 14 αρμοδιότητας του άρθρου 2 του Π.Δ. 23/02, που αναφέρεται στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Επίσης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων με το υπ’ αριθμ. 35841/18-8-06 έγγραφο του συνηγόρησε για την ανάληψη της αρμοδιότητας. Η συγκεκριμένη συναρμοδιότητα θα τεθεί σε εφαρμογή από την ημέρα δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Για το θέμα αυτό θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη την Πέμπτη, 05/10/06, στις 11.00 το πρωί, στον Δήμο Χανίων, παρουσία του αρμοδίου Αντιδημάρχου Χανίων, Μιχάλη Ντάλλα, του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων, Ζαχαρία Δαϊλάκη και του προϊσταμένου της Δημοτικής Αστυνομίας Χανίων, Κων/νου Κουκουμπεδάκη.