Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 12/08/2008 09:08

28/09/06,Παραλαβή Ανατρεπόμενου Φορτηγού Οχήματος από Δήμο Χανίων

Ένα ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα, μικτού βάρους 19 τόνων παρέλαβε στις 28/09/06 ο Δήμος Χανίων. Η παραλαβή του οχήματος έγινε από τον Δήμαρχο Χανίων, Κυριάκο Βιρβιδάκη, στον χώρο του αυτοκινητοστασίου του Δήμου. Η αγορά του φορτηγού οχήματος έγινε με ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με την Απόφαση 806/2005 του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια μετά από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό. Το κόστος της αγοράς του οχήματος ανέρχεται στο ποσό των 71.614 €. Το ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.