Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 12/08/2008 10:08

29/08/06,Mεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι με την 537/2006 Απόφαση Δημάρχου τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 428/2006 Απόφαση Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων και μεταβιβάζονται: α) η αρμοδιότητα σε θέματα, που αφορούν το Τμήμα Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών, αποκλειστικά στον αντιδήμαρχο, Γιώργο Βούρβαχη και β) η αρμοδιότητα σε θέματα, που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία, στον αντιδήμαρχο, Μιχάλη Ντάλλα.