Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2006 | 18/08/2008 08:08

3/08/06,Πρόσκληση στη Συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής

Προς: Τους επικεφαλής Συνδυασμών για τον Δήμο και τη Νομαρχία Χανίων για τις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26970/23-5-06 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί «Καθορισμού του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών» θα πρέπει να ορίσετε τον εκπρόσωπο σας και τον νόμιμο αναπληρωτή του για να μετέχει στις συνεδριάσεις της Διαπαραταξιακής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε επίσης να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση της Επιτροπής, την Παρασκευή, 04/08/2006, στις 12.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ